WhatsApp Image 2019-04-02 at 11.03.29 PM.jpeg

Ouders voor een veilige, rechtvaardige en schone toekomst

Op 15 maart 2019 gingen 1,6 miljoen kinderen, scholieren en studenten uit 125 landen in meer dan 2000 steden de straat op om drastische maatregelen tegen klimaatverandering te eisen.


Het klimaat verandert veel sneller dan we 10 jaar geleden verwachtten, en op dit moment zijn we aan de verliezende hand. Sinds het begin van de ’90-er jaren zijn er op wereldniveau en nationaal en regionaal voorzichtige stappen gezet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Echter, onze inspanning om de uitstoot te beperken is volstrekt onvoldoende, ondanks onze ondertekening van het Klimaatakkoord in Parijs. Om de klimaatdoelstelling te behalen en opwarming van de Aarde met meer dan 1,5 °C graden, te voorkomen zullen we onze inspanningen moeten vervijfvoudigen. Erger nog, de temperatuur bevindt zich al 1 °C boven het pre-industriële niveau, als er geen ingrijpende maatregelen worden genomen zullen onze kinderen opgroeien in een wereld die 3 °C graden warmer is, ver boven wat als veilig kan worden beschouwd.

Wat onze kinderen ons vertellen is precies wat de wetenschap ons al vele jaren vertelt: we hebben geen tijd meer. Klimaatverandering is geen dreigend gevaar in een verre toekomst maar een existentiële crisis waarvan we de impact nu al voelen: van de extreme droogte in Honduras, vernietigende bosbranden in Californië en verbleekt koraal in Australië tot de verhoogde intensiteit van tyfoons op de Filipijnen en de eilanden in de Stille Oceaan, historische hittegolven in Japan en de recente, tragische overstroming in Mozambique. De Verenigde Naties verwachten dat de komende vijftig jaar tweehonderdvijftig miljoen tot een miljard mensen wereldwijd op de vlucht slaan vanwege klimaatverandering. Elk jaar zouden ten minste vijf miljoen mensen hun thuis kunnen verliezen als we klimaatverandering niet snel een halt toe roepen.

De kinderen en jongeren die wereldwijd de straat op gaan klaren de lastigste klus: het bevechten van de traagheid waarmee de maatschappij in beweging komt, om niet alleen hun toekomst maar ook die van ons te beschermen. Onze kinderen geven een duidelijk signaal. Het is nu onze morele plicht als volwassenen om op deze noodkreet te reageren.

Wij, ouders, verzorgers, opa’s en oma’s en iedereen met een hart voor de volgende generaties, staan achter de boodschap van onze kinderen. We staan achter de wetenschap, die op basis van de waargenomen en de te verwachten impact op het klimaat, constateert dat onmiddellijke actie noodzakelijk is.

Daarom eisen we daadkrachtige en ambitieuze acties, maatregelen en beleid die zorgen dat de de temperatuur wereldwijd beneden de 1,5°C graden opwarming blijft. Daarom eisen we dat het Klimaatakkoord van Parijs en de aanbevelingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change in het Special Report on Global Warming of 1.5 °C om onder de 1,5°C graden opwarming te blijven, worden nageleefd. Dit betekent niet alleen dat we onze wereldwijde uitstoot naar nul moeten brengen maar ook dat deze reductie zo snel mogelijk plaats zal moeten vinden. Dit zouden we op basis van gelijkwaardigheid met andere landen moeten doen.

Onze kinderen hebben dapper het maatschappelijk bewustzijn vergroot, wereldwijd de publieke opinie gemobiliseerd en de aandacht voor de urgentie van het klimaatprobleem was nog nooit eerder zó groot. Ze hebben ons hoop gegeven. We zijn het hen verschuldigd om in actie te komen, want hoop zonder daadkracht is ‘wishful thinking’. Of we het nou willen of niet, we vormen samen de laatste generaties die de uitdaging om verdere klimaatontwrichting te stoppen en catastrofale klimaatverandering af te wenden, aan kunnen gaan.

De bereidheid neemt toe om in actie te komen. Alleen moeten we nu wel doorpakken. Met het steunen van scholieren en studenten bij hun wereldwijde klimaatstaking zetten we een eerste stap. Als zorgzame ouders en grootouders, is het nu aan ons om vol overtuiging het voortouw te nemen en daadkrachtig te handelen, om een veilige toekomst voor onze (klein)kinderen te kunnen waarborgen. Als burgers zijn wij het verplicht om hun stemmen te laten doorklinken in ons stemgedrag. En als consumenten moeten we bij alles wat we kopen, het belang van het milieu vooropzetten.

Klimaatverandering gaat niet weg omdat we onze ogen ervoor sluiten of doordat we het probleem ontkennen. Verdere klimaatontwrichting zal alleen worden voorkomen als we steun bieden aan, en pleiten en stemmen voor maatregelen en politici die de 1,5 °C graden doelstelling serieus nemen. De klimaatcatastrofe kan worden afgewend als we onderwijzen, inspireren en elkaar helpen om in beweging te komen. We kunnen slagen als we ons vanuit alle lagen van de bevolking organiseren en mobiliseren.

Ouders, we zijn overal in de maatschappij: in klaslokalen als docenten, op het land als boeren, in fabrieken als arbeiders, in de ziekenhuizen als verplegers en artsen, op kantoor als managers, in de politiek als beleidsmakers. Wij staan aan het roer om een toekomst te bouwen voor onze kinderen die veilig, rechtvaardig en schoon is.

Het voorkomen van verdere door de mens veroorzaakte klimaatontwrichting moet het grootste succes van deze eeuw worden. Samen zijn we er klaar voor.

Laat zien hoe groot het draagvlak is voor ambitieus klimaatbeleid, voor een veilige, schone en rechtvaardige toekomst. Betuig je steun door de verklaring hier te ondertekenen.

Wil je als ouder actief worden binnen een klimaat actiegroep? Klik hier